Hej Mellanchef!

Här är en ledarskapsutbildning specialdesignad just för dig. Åtta lektioner som hjälper dig att utveckla ditt personliga ledarskap och göra dig till en bättre chef.  Det bästa är att du kan genomföra den här webbutbildningen precis var, när och hur det passar dig. I soffan hemma, på jobbet, när du väntar på dina barn vid träningen, eller helt enkelt när det funkar bäst för dig.  Jag har delat upp utbildningen i tre sektioner som tar upp ledarskapet ur olika perspektiv som alla behandlar just mellanchefens speciella situation; Att alltid vara den som ”frontar”.

Malin Ekelund

Ditt personliga ledarskap 

 • Ansvar och mandat – kartlägg din verklighet! 
 • Mellanchefen – den som alltid ”frontar”  
 • Värna och utveckla ditt personliga sätt att leda 

Du och din chef 

 • Kommunikationen mellan dig och din chef 
 • Det transparenta ledarskapet 
 • Värderingsstyrt ledarskap 

Du och dina medarbetare 

 • Kommunikationen mellan dig och dina medarbetare 
 • Ge dina medarbetare beröm 

Själv har jag arbetat som mellanchef i många år. Och ofta har jag önskat att jag varit mer förberedd för olika situationer. Som tuffa medarbetarsamtal, härskartekniker i sammanträdesrummet, motsättningar i medarbetarteamet eller, för den delen, karriärutmaningar, positiv feedback och framgångar. 

Och jag har ofta känt mig ensam som mellanchef. Visst, jag har alltid tillhört en ledningsgrupp eller ett team, men i själva rollen som specialist och mellanchef för en specifik avdelning, så är man ganska ensam.  

Jag har utvecklat den här utbildningen för att coacha dig just i sådana situationer där jag själv hade önskat mer pepp och support. Jag vill dela med mig av mina erfarenheter och tipsa dig om sådant som jag själv kommit fram till genom ”trial and error”. 

Malin

Under den här utbildningen får du: 

 • Mer än två timmars utbildning fördelat på åtta moduler 
 • Lektionsfilmer som du kan ta del av precis var och när du själv vill 
 • Verktyg och strategier för din personliga utveckling 
 • Praktiska och handfasta råd  
 • Redskap att ta tag i problemsituationer 
 • Nedladdningsbara modeller och strategier 
 • Nedladdningsbara fördjupningsfrågor för fortsatt personlig utveckling 

“Javisst chefen!” är en praktisk handbok för kvinnliga mellanchefer

Boken är fylld av tips och råd, men är också ett redskap för personlig utveckling. Detta är en mycket personlig bok, skriven med egna erfarenheter och exempel. En bok som vänder sig till läsaren som person och där chefskapet är en del av vardagen och helheten i livet.  
Dessutom finns här fem levande porträtt av olika kvinnor som alla har det gemensamt att de är just mellanchefer. 

Om boken 

”Javisst, chefen!” behandlar rollen som mellanchef och går in på områden som kommunikation, ledarskap, medarbetarskap och karriär. Det är en handbok för mellanchefer med många praktiska och handfasta råd.
Boken är också ett redskap för dig att ta tag i din personliga utveckling. Efter varje kapitel följer ett avsnitt med frågor för eftertanke och bilder att fundera kring. 

Detta är en mycket personlig bok, fylld av egna erfarenheter och exempel. En bok som vänder sig till dig som person och där chefskapet är en del av din vardag och helhet i livet. 

Dessutom finns här fem levande porträtt av olika kvinnor som alla har det gemensamt att de är just mellanchefer. Det finns inget så starkt som att få ta del av andra människors livsberättelser och exempel. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!