Introduktionskurs – ledarskap för mellanchefer

Välkommen till den här kostnadsfria introduktionsutbildningen i ledarskap för mellanchefer. Mellanchefens position är speciell eftersom man dagligen är chef och arbetsledare, men man har hela tiden en annan chef över sig att ta hänsyn till och rapportera till. I den här introduktionsutbildningen ägnar jag lika stor tid åt din relation med din överordnade chef, som åt situationen för dig och dina medarbetare.
Du får i denna introduktion 4 gratis lektioner, mina 10 bästa ledarskapstips för mellanchefer, praktiska råd att omsätta direkt i din yrkesvardag samt stöd i kommunikationen med din chef.
Du som fullgör gratiskursen får även reducerat pris på den kommande fullständiga betalkursen.

Vi behöver bara ditt namn och din e-postadress för att kunna ge dig behörighet till kurserna.